بعضی دردها را نمی‌شود گفت. بعضی دردها باید ته دل‌ات بمانند و بماسند گوشه‌ی ذهن خسته‌ات. این‌قدر که جزئی از وجودت شوند و کم‌کم عادت کنی به وجودشان…

بعضی دردها را نمی‌شود گفت. نه این‌که نخواهی. دلیل‌اش این است که یا نمی‌دانی چطور بگویی یا اصلا گوش شنوایی نیست که بگویی و یا با خودت فکر می‌کنی که چیز خاصی نیست و همه به اندازه‌ی خودشان درد دارند و تو هم محکوم‌ای به تحمل شبانه‌روزی یک دنیا حرف که یک دنیا درد پشت‌اش خوابیده…

بعضی دردها را نمی‌شود گفت. فقط باید زندگی‌شان کرد…


به دیگران هم برسانید