لب‌هایت سرآغاز تمام داستان‌های عاشقانه،

چشمانت روایت‌گر تمام تراژدی‌ها،

گونه‌هایت -وقتی که لبخند می‌زنی- یک درام واقعی،

و دستانت -وقتی که دستانم را می‌گیری- پر از حماسه‌اند!

تو تاریخ ادبیات جهانی

و من شاعر تازه‌کاری که حتی خودش هم باور ندارد که می‌تواند چون تویی را توصیف کند…


به دیگران هم برسانید