آگهی تبلیغاتی می‌گوید:

«دست روی دست نگذارید؛ همین حالا خرید کنید»

و من با خودم فکر می‌کنم،

که دست روی دست گذاشتن آن‌قدرها هم بد نیست؛

اگر یکی از دست‌ها مال تو باشد…

هنوز هم می‌شود دست روی دست گذاشت و بی هیچ بهانه، بی هیچ تلاشی خوش بود.

حتی همین حالا!

در روزگاری که اینستاگرام‌مان شده محبوب‌ترین مکان برای ابراز عشق و علاقه؛

و معجزه‌ی دست‌ها از یاد رفته.

انگار دنیا به یک یادآوری نیاز دارد!

دست‌ات را به من بده…


به دیگران هم برسانید