می‌نویسم

«سلام،

چه خبر!؟»

تو بخوان

«دلم تنگ است

می‌خواهم صدایت را بشنوم»

می‌نویسم

«چه می‌کنی؟

سرت که درد می‌کرد خوب شده!؟»

تو بخوان

«می‌خواهم ببینم‌ات

فقط با گرمای نگاه تو، یخ این روزهایم آب می‌شود»

من برایت خط به خط می‌نویسم

به امید این‌که تو بین خط‌ها را بخوانی…

چرا فقط می‌نویسی

«هِی…

خوبم!

می‌گذرد…»!؟

که من بخوانم

«چیزی هست که اذیتم می‌کند

ولی نمی‌خواهم بگویم…»

که دلم بلرزد،

هزار فکر و خیال بکنم

ولی آخر سر بنویسم

«خب… خدا را شکر!»

چرا بین خط‌ها را نمی‌خوانی…!؟


به دیگران هم برسانید