اخلاق و آرمان و دوستان‌شان فقط به درد آخرهفته و تعطیلات رسمی می‌خورند

اخلاق و آرمان و دوستان‌شان فقط به درد آخرهفته و تعطیلات رسمی می‌خورند

من یک تئوری جدید دارم. تا وقتی دنیا بر مدار پول می‌چرخد، اخلاق و آرمان و باقی دوستان‌شان فقط به درد روزهای تعطیل می‌خورند...

0 نظر3 دقیقه

ادامه مطلب


صلح جهانی با قوری

قوری‌ها منجی جهان خواهند شد

من یک تئوری جدید دارم. فکر می‌کنم اگر بشود آدم‌ها را دو به دو کنار هم نشاند و به‌شان یک قوری چای داد، وضع دنیا عالی خواهد شد...

0 نظر4 دقیقه

ادامه مطلب


نمی‌شود و نباید به همه احترام گذاشت

نمی‌شود و نباید به همه احترام گذاشت

من یک تئوری جدید دارم. نمی‌شود و نباید به همه احترام گذاشت. چون هر فرد و عقیده‌ای لایق احترام و حتی توجه ما نیست. می‌گویم چرا...

2 نظر4 دقیقه

ادامه مطلب


هزار تکه از من، هزار گوشه‌ی تاریک و روشن

هزار تکه از من، هزار گوشه‌ی تاریک و روشن

من یک تئوری جدید دارم. این‌که هرکدام از ما بعد از تمام شدن هر رابطه‌ای دو تکه می‌شویم؛ اما نه دو تکه با اندازه‌های مساوی...

0 نظر3 دقیقه

ادامه مطلب