درون‌گرا

درون‌گرا یا خجالتی؟

خیلی از مردم درون‌گرا بودن را با خجالتی بودن یکی می‌کنند. در حالی که این دو صفت فقط چند نقطه‌ی اشتراک دارند و به هیچ وجه مترادف هم نیستند.

0 نظر4 دقیقه

ادامه مطلب