پادکست این هفته با حامد

نژادپرستی، تئوری مشروعیت و نقش رسانه‌ها (این هفته با حامد – قسمت دوم)

در قسمت دوم پادکست این هفته، از نژادپرستی در ایران و جهان حرف می‌زنیم؛ از مرگ جورج فلوید و اعتراضات بعد از آن، از تئوری مشروعیت برای اعمال قدرت و در نهایت از نقش و رسالت رسانه‌ها در این مورد.

0 نظر3 دقیقه

ادامه مطلب


پادکست این هفته با حامد

تغییر اقلیم: دلیل ناگفته‌ی آتش‌سوزی در جنگل‌ها (پادکست این هفته با حامد – قسمت اول)

در قسمت اول از پادکست این هفته با حامد، از آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌ها، بازتاب آن در رسانه‌ها و تاثیرات منفی تغییر اقلیم گفته‌ایم.

0 نظر4 دقیقه

ادامه مطلب